بایگانی برچسب: تقسیط بدهی همراه اولی ها

قسط بندی قبض موبایل

مشترکن سیم کارت های همراه اولی که مبلغ قبض سیم کارتشات بالاتر از پانصد هزار ریال می باشد و موبایلشان قطع شده برای پرداخت مبلغ بدهی به‌صورت اقساط (بدون ارائه چک یا سفته) می‌توانند به مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (بقیه استانها) مراجعه نمایند.

 مشترکین موبایل همراه اول  باید بعد از دریافت قبض موبایل خود ، اقساط را براساس تاریخ درج شده برروی قبض و بدون تاخیر پرداخت نمایند.

بعد از پرداخت اولین قبض قسط و وصول مبلغ به حساب شرکت نخابرات ، تلفن شما بصورت خودکار (بدون نیاز به مراجعه) وصل خواهد شد . درصورت عدم حضور مشترک، بستگان درجه اول مشترک هم جهت تقسیط می توانند با مراجعه به مراکزتلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکین (بقیه  استانها) و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل و تصویر شناسنامه) مراجعه کننده ( پدر، خواهر،برادر، مادر، همسر، فرزند) اقدام نمایند.

چنانچه سیم کارت دایمی به علت بدهی تخلیه شده باشد ، مشترکین جهت وصل مجدد و پرداخت بدهی ( بصورت نقدی، تقسیط) می‌توانند با مراجعه به اداره مشترکین مرکزی و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی) اقدام نمایند.اما با انجام تقسیط، آبونمان سرویس‌های ویژه دربرگیرنده نیز شامل اینترنت، MMS، دیتا، محدودیت مکالمه، فکس،  رومینگ وغیره قطع شده و مشترکین مربوطه درصورت نیاز بعد از پایان اقساط باید دوباره نسبت به فعال سازی سرویس‌های مربوطه اقدام نمایند.

باعنایت به اینکه هر مشترک در طول سال تنها یک بار می تواند به بدهی خود را قسط بندی کند، لذا درصورت اعمال شرایط تقسیط وعدم رضایت مشترک سابقه برای مشترک منظور خواهد شد . نکته مهم این است که زمان تقسیط ، مبلغ تقسیط شامل بدهی به روز مشترک است و ترتیب پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده الزامی می باشد  و درغیر اینصورت مراحل تقسیط توقف و ارتباط موبایل قطع خواهد شد . درصورتیکه مشترک یکی از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت ننماید، موبایل  مربوطه به علت عدم پرداخت قسط قطع می شود و با پرداخت قبض مورد نظر و به شرط وصول مبلغ بصورت خودکار دوباره وصل می شود.